close
تبلیغات در اینترنت
دانلود تحقیق با موضوع آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق

دانلود رایگان تحقیق با موضوع آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده,دانلود رایگان مقاله با موضوع حراج و مزایده,دانلود رایگان پایان نامه با موضوع اجرای احکام مد

banner
جستجوگر پیشرفتهدانلود تحقیق با موضوع آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

مقدمه :

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به …

فهرست مطالب :

مقدمه 

مبحث اول     

تعاریف لغوی اصطلاحات

مبحث دوم     

اجرای احکام مدنی

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.

دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.

اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۹/۶/۸۷ و نحوه اجرا

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول

بخش اول: محل فروش

بخش دوم: زمان فروش

موعد فروش

گفتار سوم: آگهی فروش

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین

اخطار به محکوم له جهت حضور

اخطار به محکوم علیه جهت حضور

اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است

دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه

‌گفتار پنجم: جلسه فروش

حضار اجباری در جلسه فروش

حضار اختیاری

نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده

توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده

گفتار پنجم: موارد رد

گفتار ششم: مبلغ فروش

مبلغ کارشناسی یا ارزیاب

مبلغ توافق

قیمت مزایده

گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز  در مزایده

گفتار هشتم: نحوه پرداخت

پرداخت نقدی

پرداخت به وعده

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده

گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده

گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول

گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده

مبحث دوم     

فروش اموال غیرمنقول

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول

مبحث سوم

تخلفات دادوز

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه

مبحث چهارم  

اجرای اسناد رسمی

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن

گفتار دوم

بازداشت امواع منقول

گفتار سوم

بازداشت اموال غیرمنقول

گفتار چهارم

حراج

بخش اول: آگهی فروش

بخش دوم: مکان حراج

بخش سوم: دعوت از طرفین

بخش چهارم: زمان حراج

بخش پنجم: مبلغ حراج

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج

بخش هفتم: جلسه حراج

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده ۱۸۲)

مبحث سوم    

معاملات دولتی

تعریف مناقصه:

گفتار اول: مناقصه

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه

بخش پنجم: انعقاد قرارداد

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات

گفتار دوم

مزایده

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده

بخش چهارم: فروش اموال منقول

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی

مبحث چهارم: بورس   

گفتار اول: ارکان بورس

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس

منابع و ماخذ   


۲ هزار تومان

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 40

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 160 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 2
:: ارسال شده در: متفرقه , تحقیق ,
:: مطالب مرتبط: دانلود رایگان تحقیق با موضوع بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى,دانلود رایگان پایان نامه با موضوع مسئو , دانلود تحقیق با موضوع بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره سلاح های هسته ای سال ۱۹۹۶ , دانلود تحقیق با موضوع بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات , دانلود تحقیق با موضوع بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر , دانلود تحقیق با موضوع آثار کیفری فرار از منزل , دانلود تحقیق با موضوع اقرار , دانلود تحقیق با موضوع اقاله , دانلود تحقیق با موضوع اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی , دانلود تحقیق با موضوع اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری , دانلود تحقیق با موضوع اصل صحت ,
:: برچسب‌ها: دانلود رایگان تحقیق با موضوع آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده , دانلود رایگان مقاله با موضوع حراج و مزایده , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع اجرای احکام مدنی , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع نحوه فروش اموال منقول , دانلود مقاله با موضوع فروش اموال غیر منقول , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع بازداشت اموال منقول , دانلود پایان نامه با موضوع مناقصه , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع موارد بی اعتباری حراج , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع انعقاد قرارداد , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع مزایده , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع بورس , دانلود رایگان مقاله با موضوع ارکان بورس , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع سرمایه گذاری در بورس , دانلود رایگان انواع پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد , دانلود رایگان انواع مقالات و تحقیقات رشته حقوق , دانلود رایگان پایان نامه دانشگاه تهران , دانلود رایگان پروپوزال , بیهق مارکت , شهرستان سبزوار , مارکت بیهق ,
نویسنده
نویسنده : بیهق مارکت
تاریخ : [سه شنبه 28 فروردين 1397 ] [ 7:47]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
دانلود رایگان تحقیق با موضوع بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى,دانلود رایگان پایان نامه با موضوع مسئو تاریخ : دوشنبه 03 اردیبهشت 1397
دانلود تحقیق با موضوع بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره سلاح های هسته ای سال ۱۹۹۶ تاریخ : یکشنبه 02 اردیبهشت 1397
دانلود تحقیق با موضوع بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات تاریخ : شنبه 01 اردیبهشت 1397
دانلود پایان نامه با موضوع بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه تاریخ : جمعه 31 فروردین 1397
دانلود پایان نامه با موضوع بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی تاریخ : پنجشنبه 30 فروردین 1397
دانلود تحقیق با موضوع بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر تاریخ : چهارشنبه 29 فروردین 1397
دانلود تحقیق با موضوع آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده تاریخ : سه شنبه 28 فروردین 1397
دانلود تحقیق با موضوع آثار کیفری فرار از منزل تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397
دانلود پایان نامه با موضوع اکو تاریخ : یکشنبه 26 فروردین 1397
دانلود تحقیق با موضوع اقرار تاریخ : شنبه 25 فروردین 1397
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
علوم انسانی و علوم پایه
فنی و مهندسی
پروژه برنامه نویسی
متفرقه
کالاهای پستی
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 706
کل نظرات کل نظرات : 6
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 1
باردید دیروز باردید دیروز : 24
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 2
بازدید هفته بازدید هفته : 25
بازدید ماه بازدید ماه : 1,669
بازدید سال بازدید سال : 35,843
بازدید کلی بازدید کلی : 46,080

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.161.108.58
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir