close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه با موضوع اسناد هویتی

دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق

دانلود رایگان پایان نامه با موضوع اسناد هویتی,دانلود رایگان پایان نامه با موضوع اسناد,دانلود رایگان مقاله با موضوع اسناد هویتی,دانلود رایگان پایان نامه با موضوع

banner
جستجوگر پیشرفتهدانلود پایان نامه با موضوع اسناد هویتی

مقدمه :

قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می نماید که در ادبیات امروزی …

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

در حقوق ایران قبل از اسلام

در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

تعریف لغوی سند

تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

تعریف لغوی هویت

تعریف اصطلاحی هویت

تعریف حقوقی هویت

هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

در ایران قبل از اسلام

در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

شناسنامه

گذرنامه

گواهینامه رانندگی

کارت پایان خدمت

ملاک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

در حقوق ایران

در حقوق اسلام

در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

معنی لغوی جعل

معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

رکن قانونی

رکن مادی

رکن معنوی

رکن ضرری

ضررهای مادی و معنوی

ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

تغییر و جابجائی عکس

ارائه مدارک هویت غیر

دخل و تصرف در امهار روی سند

ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

مبارزه کیفری با جرم

مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاه برداری

تاریخچه کلاه برداری

تعریف کلاه برداری

ارکان تشکیل دهنده کلاه برداری

شیوه های کلاه برداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

کلاه برداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

افتتاح حساب بانکی برای کلاه برداری

اخاذی تحت عنوان مامور دولت

کلاه برداری از طریق وصول چک های تقلبی

کلاه برداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

کلاه برداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

کلاه برداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

تاریخچه خیانت در امانت

تعریف خیانت در امانت

ارکان جرم خیانت در امانت

تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

خیانت در امانت در محموله های دولتی

فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

تاریخچه سرقت

تعریف سرقت

ارکان جرم سرقت

تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

فروش اموال مسروقه با ملاک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

تاریخچه چک

تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی

اقدام علیه امنیت کشور

اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

خروج از کشور به صورت غیر قانونی

اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

فریب در ازدواج

دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

فرار از خدمت سربازی

تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش های شناسایی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

پنجم : روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ها

مصاحبه با صاحب نظران

طراحی و توزیع پرسش نامه

ششم : روایی

هفتم : پایایی

هشتم : روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

آزمون دو جمله ای

آزمون تحلیل واریانس فریدمن

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها

اول : مقدمه

دوم : بررسی جامعه آماری

سوم : بررسی نتایج آزمون دو جمله ای

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های جعل اسناد هویتی در وقع جرائم علیه اموال

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های موثر در استحکام اسناد هویتی

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول

دهم : بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه های تحقیق

یازدهم : بررسی نوع سند هویتی و ارتکاب جرائم علیه اموال

تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

دوازدهم : بررسی شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال

تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیزی اسناد هویتی جعلی

تحلیل آزمون فریدمن

تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

چهاردم : بررسی اقدامات موثر بکارگیری اسناد هویتی مجعول

تحلیل تحلیل آزمون فریدمن

تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

پانزدهم : بررسی یافته های جانبی تحقیق

شانزدهم : بررسی روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

اول : مقدمه

دوم : نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

سوم : نتایج یافته های جانبی تحقیق

چهارم : روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

پنجم : عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

ب : پیشنهادها

اول : مقدمه

دوم : راهبردهای مقابله با جعل اسناد هویتی

پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مقابله با جعل سند

پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مقابله با جعل سند

سوم : راهبردهای مقابله با سوء استفاده از اسناد هویتی مجعول

پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

چهارم : پیشنهاد برای تحقیقات آینده

منابع

ضمائم


۵ هزار تومان

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 290

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 290 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 5
:: ارسال شده در: علوم انسانی و علوم پایه , رشته حقوق ,
:: مطالب مرتبط: دانلود پایان نامه با موضوع بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه , دانلود پایان نامه با موضوع بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی , دانلود پایان نامه با موضوع اکو , دانلود پایان نامه با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی , دانلود تحقیق با موضوع اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری , دانلود پایان نامه با موضوع استیفاء , دانلود پایان نامه با موضوع ادله اثبات دعوی , دانلود پایان نامه با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر , دانلود پایان نامه با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی , دانلود پایان نامه با موضوع اختلاف بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران ,
:: برچسب‌ها: دانلود رایگان پایان نامه با موضوع اسناد هویتی , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع اسناد , دانلود رایگان مقاله با موضوع اسناد هویتی , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع تاریخچه سند در حقوق ایران , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع انواع اسناد هویتی , دانلود رایگان مقاله با موضوع جعل سند , دانلود رایگان مقاله با موضوع تاریخچه جعل در ایران , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع مبارزه کیفری با جرم و جنایات , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع تاریخچه کلاهبرداری , دانلود رایگان مقاله با موضوع شیوه های مدرن کلاهبرداری , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع تاریخچه خیانت در امانت , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع سرقت در ایران , دانلود رایگان پایان نامه با موضوع سرفت , دانلود رایگان مقاله با موضوع امنیت کشور , دانلود رایگان انواع پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد , دانلود رایگان انواع مقالات و تحقیقات رشته حقوق , دانلود رایگان پایان نامه دانشگاه تهران , دانلود پروپوزال , بیهق مارکت , شهرستان سبزوار ,
نویسنده
نویسنده : بیهق مارکت
تاریخ : [شنبه 18 فروردين 1397 ] [ 7:47]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
دانلود رایگان تحقیق با موضوع بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى,دانلود رایگان پایان نامه با موضوع مسئو تاریخ : دوشنبه 03 اردیبهشت 1397
دانلود تحقیق با موضوع بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره سلاح های هسته ای سال ۱۹۹۶ تاریخ : یکشنبه 02 اردیبهشت 1397
دانلود تحقیق با موضوع بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات تاریخ : شنبه 01 اردیبهشت 1397
دانلود پایان نامه با موضوع بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه تاریخ : جمعه 31 فروردین 1397
دانلود پایان نامه با موضوع بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی تاریخ : پنجشنبه 30 فروردین 1397
دانلود تحقیق با موضوع بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر تاریخ : چهارشنبه 29 فروردین 1397
دانلود تحقیق با موضوع آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده تاریخ : سه شنبه 28 فروردین 1397
دانلود تحقیق با موضوع آثار کیفری فرار از منزل تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397
دانلود پایان نامه با موضوع اکو تاریخ : یکشنبه 26 فروردین 1397
دانلود تحقیق با موضوع اقرار تاریخ : شنبه 25 فروردین 1397
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
علوم انسانی و علوم پایه
فنی و مهندسی
پروژه برنامه نویسی
متفرقه
کالاهای پستی
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 706
کل نظرات کل نظرات : 6
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 10
باردید دیروز باردید دیروز : 24
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 2
بازدید هفته بازدید هفته : 34
بازدید ماه بازدید ماه : 1,678
بازدید سال بازدید سال : 35,852
بازدید کلی بازدید کلی : 46,089

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.161.108.58
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir